yng nghalon cefn gwlad

Mae Maes Carafanau Pen Isaf wedi ei leoli mewn ardal heddychlon yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, heb fod yn bell o Lanrwst, Abergele, Betws y Coed a Llandudno, a dim ond 20 munud o’r A55.

9 carafan ar gael am wyliau o unrhyw hyd dros 2 noson (yn ddibynnol ar argaeledd).

Cyfleusterau'r carafanau

Mae pob un o'r carafanau yn cael eu diweddaru yn rheolaidd. 

Wi-fi am ddim

2/3 llofft

Ystafell chwarae a ardal chwarae tu allan

Ystafell olchi ar gael 24 awr y dydd

Mae'r maes carafanau wedi ei leoli ar fferm deuluol yn nghanol cefn gwlad Dyffryn Conwy yng Ngogledd Cymru ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r carafanau yn edrych allan dros ardal werdd eang sy'n cynnwys ffram ddringo a ardal chwarae i'r plant.

Mae digon o anifeiliaid i'w gweld o gwmpas y maes gan gynnwys ieir, defaid, gwartheg a cheffyl.

Ideal for Exploring Snowdonia, Llandudno and North Wales

The caravan park is located at the edge of the village of Llangernyw between Llanrwst and Abergele.

The village is set at the eastern edge of the Snowdonia National Park in North Wales. It lies between Llandudno and Colwyn Bay to the north, and Betws-y-Coed and Llanrwst to the south.

Pen Isaf Farm Caravan Park is 20 minutes drive from the A55 North Wales Coast Expressway making it easily accessible from the main UK road network.

plenty of varied walking routes

great for adrenaline seekers

Perfect for relaxing

Picture perfect views

Ein Lleoliad

Pen Isaf Caravan Park,

Llangernyw,

Abergele,

Conwy

LL22 8RN