COVID-19 Update

To all our valued customers.

Following the announcement by The Welsh Government, as of 18:00 on the 1st of October 2020 the county of Conwy will be under 'Local Lockdown'. Due to the conditions of the 'Local Lockdown' and the uncertainty of when this will end, unfortunately we have taken the difficult decision to close for the remainder of the season with immediate effect.

We look forward to welcoming you all back as soon as it safe for all to do so. Take care and stay safe.

yng nghalon cefn gwlad

Mae Maes Carafanau Pen Isaf wedi ei leoli mewn ardal heddychlon yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, heb fod yn bell o Lanrwst, Abergele, Betws y Coed a Llandudno, a dim ond 20 munud o’r A55.

8 carafan ar gael am wythnos neu ychydig nosweithiau (yn ddibynnol ar argaeledd).

Cyfleusterau'r carafanau

Mae'r carafanau yn cael eu newid yn rheolaidd.  

Wi-fi am ddim

2/3 llofft

Ystafell chwarae a ardal chwarae tu allan

Ystafell olchi ar gael 24 awr y dydd

Mae'r maes carafanau wedi ei leoli ar fferm deuluol yn nghanol cefn gwlad Dyffryn Conwy yng Ngogledd Cymru ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri. Mae golygfa o ardal werdd eang i'w gweld o'r carafanau sy'n cynnwys ffram ddringo a ardal chwarae i'r plant.

Mae digon o anifeiliaid i'w gweld o gwmpas y maes gan gynnwys ieir, defaid, gwartheg a cheffyl.

Perffaith i ymweld â Eryri, Llandudno a Gogledd Cymru

Mae'r maes carafanau wedi ei leoli tua 2 filltir o bentref Llangernyw rhwng Llanrwst ac Abergele

Mae Llangernyw ar ymyl ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru, efo Llandudno a Bae Colwyn i'r gogledd a Betws y Coed a Llanrwst i'r de.

Mae Maes Carafanau Pen Isaf 20 munud o'r A55 sy'n ei wneud yn hynod o gyfleus i'w gyrraedd o ran fwyaf o briffyrdd y DU.

Digonedd o lwybrau cerdded amrywiol

gwych ar gyfer rhai sy'n licio antur

lle perffaith i ymlacio

Golygfeydd godidog

Ein Lleoliad

Pen Isaf Caravan Park,

Llangernyw,

Abergele,

Conwy

LL22 8RN